Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας

Η πλατφόρμα Δ.Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας - eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 -

  Όσοι σπουδαστές/τριες δεν μετείχαν στις τελικές εξετάσεις για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας και υγείας (COVID-19), οφείλουν αφενός μεν να προσκομίσουν το αντίστοιχο δικαιολογητικό – αν δεν το έχουν κάνει ήδη, αφετέρου δε να προσέρχονται στο χώρο του ΙΕΚ για την εξέταση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • Τη Πέμπτη 10/2 στις 16:00 όσοι ήταν απόντες σε μαθήματα που αρχικώς ήταν προγραμματισμένα να εξεταστούν  1/2  και  2/2
  • Τη Παρασκευή 11/2 στις 16:00 όσοι ήταν απόντες σε μαθήματα που αρχικώς ήταν προγραμματισμένα να εξεταστούν  3/2 και  4/2
  • Τη Δευτέρα 14/2 στις 16:00 όσοι ήταν απόντες σε μαθήματα που αρχικώς ήταν προγραμματισμένα να εξεταστούν 7/2 ,  8/2  και  9/2

  Οι εκπαιδευτές στους οποίους υπήρχαν απόντες στο μάθημα τους  οφείλουν να στείλουν τα αντίστοιχα  θέματα (διαφορετικά από τα αρχικά) και να παραβρίσκονται την ώρα της εξέτασης στο χώρο του ΙΕΚ. Υπάρχει σύσταση να έρθουν σε επαφή με τους σπουδαστές που έλειπαν στο μάθημα τους προ της προγραμματισμένης εξέτασης.

  Όσοι σπουδαστές νοσούν ακόμα παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τη γραμματεία του ΙΕΚ.

    Σε κάθε περίπτωση το ΙΕΚ θα εκδώσει αποτελέσματα χειμερινού εξαμήνου 2021Β ως την Τετάρτη 16/2/2022.

 • - Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 -

  Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

  Η ισχύς του αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022

 • - Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 -

  Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων:

  Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  και κατόπιν επικοινωνίας μας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​

   Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

  Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης